Talentenlab ontwikkelen voor de eigen school en andere scholen.

Kinderen (van onze school EBS De Olijfboom) doen onderzoek binnen het Talentenlab o.a. als verankering van ons thematisch onderwijs en ter bevordering van een brede ontwikkeling waarbij zij ook ‘technieken’ leren kennen.

*       In carrousel met andere wisselende  opstellingen binnen Platform Techniek Stedendriehoek zorgen voor 4 à 5 thema’s per jaar;

*       Ondersteuning door Pabo Saxion voor lesopdrachten en begeleiding;

*       Iedere themaperiode zijn de groepen 4 t/m 8 in het talentenlab geweest en hebben de groepen 1 t/m 3 er op één of andere wijze ook gebruik van gemaakt.

*       5 inspiratiemiddagen voor leerkrachten in Deventer gekoppeld aan de wisselende opstellingen van het lab, daarnaast professionalisering eigen teamleden

*       BSO van eigen school en van andere scholen maken gebruikt van talentenlab.

*       ‘Buurtactiviteiten’ maakt gebruik van talentenlab;

*       Leerkrachten ontmoeten andere leerkrachten, delen expertise.

*       Olijfboom gaat dit als kartrekker vorm geven samen met andere scholen

*       Bij de invulling betrekken van diverse organisaties: Platform Techniek Deventer, Heutink, Saxion/TechYourFuture, gemeente Deventer

 

Onze  ambities t.a.v. Talentenlab:

*       Concept Ontwikkelingsgericht onderwijs in de groepen 1 en 2 staan goed. We willen een doorgaande lijn naar de groepen 3 t/m 8.

*       De visie Hoofd-Hart-Handen krijgt daadwerkelijk vorm.

*       Talentontwikkeling krijgt vorm (wens ouders en team)

*       Techniek heeft een plek binnen het thematisch onderwijs op school

*       Meer scholen (w.o. BSO) in Deventer maken gebruik van Talentenlab.