Samen met bedrijven leerlijnen ontwikkelen

5.          Los Hoes Haaksbergen  

Samen met bedrijven leerlijnen ontwikkelen

 

Innovatief is dat samen met bedrijven leerlijnen ontwikkeld gaan worden voor groep 1 t/m 8; bedrijven worden geënthousiasmeerd het onderwijs inhoud te geven. De school is initiator en neemt de regiefunctie op zich en betrekt andere scholen en het eigen bestuur daarbij.

*      Basisschool Los Hoes heeft in haar nog jonge bestaan laten zien dat zij innovatief werkt en steeds open staat voor verdere innovaties binnen het onderwijs. Dit project sluit naadloos aan bij daar waar school voor staat.

*      Het project met bedrijven biedt nieuwe onderwijsvormen en leert kinderen en leerkrachten te leren buiten de ‘bestaande kaders’.

*      Dit project laat zien dat de school open staat voor de directe omgeving van de school. We gaan samenwerken met onze naaste buren, met wederzijds belang. Kinderen zien dagelijks deze bedrijven, zij ervaren dagelijks het transport direct vanuit hun klas en het schoolplein, zij fietsen over het bedrijventerrein, veel ouders zijn werkzaam bij deze bedrijven, ouders zijn klanten en de bedrijven zijn de toekomstige werkgevers van de kinderen.

*      Onderzoekend en ontwerpend leren blijft niet meer binnen de school, maar kinderen gaan dit ook leren in hun directe omgeving.

*      Basisschool Los Hoes kan hiermee een katalysator zijn voor andere scholen binnen het bestuur en Haaksbergen.

*      Onze ambities:

*      Het gaat om het opzetten van een innovatief traject waarbij een samenwerking ontstaat met de bedrijven van de naast de school gelegen twee bedrijventerreinen de Greune en Stepelo. Een groot deel van de bedrijven die daar gevestigd zijn, zijn werkzaam in de techniek, metaal, maakindustrie en ICT. Daarnaast zijn er bedrijven die vooroplopen in duurzaamheid en innovatie. Naast dat het buren van de school zijn, werken veel van de ouders bij deze bedrijven en zijn de leerlingen mogelijk hun toekomstige werknemers.

*      De school wil dit traject ook gebruiken om aan andere scholen binnen het bestuur c.q. Haaksbergen te laten zien wat er mogelijk is i.s.m. bedrijven binnen het dorp. De school weet als geen ander hoe lastig is de transfer te maken naar andere scholen binnen het bestuur.

*      Basisschool Los Hoes heeft in haar jonge verleden op sociaal maatschappelijk gebied al veel samenwerking gezocht met andere instanties en daarmee duurzame relaties en samenwerkingsvormen ontwikkeld. Denk hierbij aan bv. KOV SKH, Aveleijn, Wijkraad Hassinkbrink, Sociale Werkplaats en Afdeling Participatie gemeente Haaksbergen, Natuurmonumenten, IVN, theater de Kappen en recent HET Symfonieorkest.