Rehoboth Vriezenveen: Leren om te denken en denken om te leren - poster Ticket naar de toekomst

LEREN OM TE DENKEN EN DENKEN OM TE LEREN

 

ORGANISATIE- CBS REHOBOTH, VRIEZENVEEN

 

KORTE SCHETS AMBITIE EN DOEL-

ALS EEN KIND NIET LEERT ZOALS WIJ LESGEVEN, DAN MOETEN WIJ LESGEVEN ZOALS EEN KIND LEERT.

EEN VERANDERTRAJECT WAARBIJ WE ALS SCHOOL BEWUST ZIJN VAN ALLE MOGELIJKHEDEN VAN KINDEREN EN DE UITDAGING OM DEZE NAAR BOVEN TE LATEN KOMEN IN ONZE DAGELIJKSE PRAKTIJK. ALS KINDEREN KUNNEN DENKEN, KUNNEN ZIJ ZELF REGIE VOEREN OVER WAT ZE WILLEN LEREN.

 

BELANGRIJKSTE LES:

WHAT’S GOOD FOR THE BEST IS GOOD FOR THE REST. DOOR "LEREN DENKEN” AAN TE BIEDEN AAN ALLE KINDEREN ONGEACHT DE MOGELIJKHEDEN VAN HET KIND, MAKEN WE KINDEREN MEDEVERANTWOORDELIJK.

DENKEN IS NET ALS KLIMMEN, JE KAN HET LEREN.

 

 

Uitdaging:

Door coöperatief leren, wat we nu in school hebben staan, merken we als team dat we begonnen zijn met een andere manier van lesgeven; de leerkracht als coach.

We zien dat kinderen en leerkrachten nu en in de toekomst nieuwe en oude vaardigheden nodig hebben; daarom willen we in de komende vier jaar deze 21-ste eeuwse vaardigheden verder ontwikkelen; borgen van het coöperatief leren (samenwerken), communiceren, sociale en culturele vaardigheden, ICT – geletterdheid, probleemoplossend vermogen, hoge orde denkvaardigheden, kritisch denken/ strategieën, creativiteit, aandacht voor talent. We gaan hierbij uit van "what’s good for the best, is good for the rest”. We focussen voor zowel leerkracht als leerling op het onderzoekend en ontwerpend leren door middel van het schoolconcept "thinking for learning”.

 

       Aanpak:

Coöperatief leren is het fundament van onze teamscholing "thinking for learning”, mogelijk gemaakt met de KWTO- professionaliseringssubsidie. Coöperatief leren gebruiken we om denken en leren zichtbaar en hoorbaar te maken in de klas, een basis voor een goed leergesprek. Het traject bestaat uit studiemiddagen voor het team en "coaching on the job” met behulp van video om zicht te krijgen op eigen handelen als coach.

Tijdens het proces wordt ingestoken op manieren van denken en eigenaarschap van de leerling in het toepassen van denkvaardigheden, PRICE: informatie verwerken, redeneren, onderzoeken, creativiteit, evalueren.

 

       Resultaat:

Als het traject is ingevoerd, zal denken verweven zijn in ons aanbod. We integreren denken in onze lespraktijk. Een groot deel van de dag zullen lessen onderdelen  van "thinking for learning” bevatten, waarbij we de kinderen leren om zelf verantwoordelijk te zijn in het eigen leerproces.

De leerkracht is niet alleen meer expert, hij is ook coach, aanvoerder en medespeler om alle kinderen te begeleiden. De lesstof/ leerlijn is bekend bij de leerkracht en bij het kind en bij de ouders. Het kind is verantwoordelijk en aanspreekbaar op zijn leerontwikkeling. Op deze manier creëren we een driehoek van samenwerking tussen leerkracht – kind en ouder.