Julianaschool Rijssen: De stimulans van co-teaching bij onderzoekend en ontwerpend leren - poster Ticket naar de toekomst

      DE STIMULANS VAN CO-TEACHING BIJ ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN

 

ORGANISATIE – JULIANASCHOOL PCPO RIJSSEN

 

 

AMBITIE EN DOEL 

Door middel van co-teaching laten we leerkrachten samen met studenten en onderwijsassistenten het onderwijs in O&O leren vorm geven. Co-teaching geeft mogelijkheden voor: enthousiasmeren, ondersteunen, maatjes-leren en lessen ontwerpen. Kinderen hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit. Door op een onderzoekende, ontdekkende en ontwerpende manier te leren, blijft die natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen geprikkeld.

 

BELANGRIJKSTE LES 

Als kinderen door te onderzoeken en te ontwerpen dingen leren, worden ze enthousiast en raken ze intrinsiek gemotiveerd.

 

Uitdaging -

Hoe kunnen we als team op een zeer grote school onderzoekend en ontwerpend leren een plek geven binnen ons onderwijs? Durven we kinderen meer los te laten en hen de regie in handen te geven?

 

Dit vraagt een denkomslag in het omgaan met de traditionele lesmethodes voor wereldoriëntatie. De rol van leerkracht verandert van docent naar begeleider in het leerproces. De leerkracht moet in staat zijn om de leerlijn van de huidige lesmethodes vast te houden en tegelijkertijd het onderwijs in een andere vorm kunnen aanbieden. De nadruk bij onderzoekend en ontwerpend leren komt op het proces te liggen en minder op het eindproduct.

 

Aanpak -

Mede dankzij de KWTO innovatiesubsidie zetten we onze specialisten wetenschap & technologie en wereldoriëntatie als co-teachers in om de teamleden te enthousiasmeren, te ondersteunen, als maatje te fungeren en lessen te ontwerpen. De studenten Pabo en onderwijsassistent zetten we bij  de ondersteuning en ontwikkeling van het onderwijs in. We zijn als opleidingsschool bezig met de ontwikkeling en implementatie van co-teaching. Daarvoor volgen we training en scholing a.d.h.v. het PDS-concept (Professional Development Schools). Diverse collega’s wonen in dit kader jaarlijks een conferentie in Amerika bij. Tijdens vergaderingen wordt het werken op deze manier geëvalueerd en aangescherpt.

 

Resultaat -

We zien bij de kinderen veel enthousiasme bij deze manier van leren. De kinderen zijn betrokken op het onderwerp en zijn intrinsiek gemotiveerd. Er wordt meer recht gedaan aan de verschillende leerstijlen die kinderen hebben.

 

De leerkrachten worden geënthousiasmeerd door de co-teachers en de drempel om deze manier van leren toe te passen wordt verlaagd. Ondertussen worden onderwijskundige inzichten met elkaar gedeeld en neemt het inhoudelijke gesprek over het onderwijs toe. Leerkrachten ontdekken dat kinderen die eerst moeilijk te motiveren waren, nu enthousiast raken. Het enthousiasme om op deze manier met de leerstof om te gaan is overgeslagen van de specialisten naar de teamleden.

 

De natuurlijke creativiteit en nieuwsgierigheid die bij jonge kinderen nog vanzelfsprekend is, zien we nu ook bij kinderen in de hogere groepen.