Prisma Borne: Prikkel de (Bèta)nieuwsgierigheid - Poster Ticket naar de toekomst

Prikkel de (bèta)nieuwsgierigheid

Korte schets, ambitie en doel     

Met ons onderwijs prikkelen we de nieuwsgierigheid.  Verwondering, openheid en reflectie zijn hierbij uitgangspunten.De kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen, een helder zelfbeeld en een open onderzoekende houding. Kernreflectie helpt ons het unieke talent van ieder kind te herkennen, waardoor we de mogelijkheden van ieder kind maximaal tot bloei laten komen.      

Belangrijkste les

We prikkelen de nieuwsgierigheid door in ons onderwijs vraagstukken uit de leefwereld van kinderen en de bredere samenleving te verbinden. In de omgang met elkaar neemt  veiligheid, vertrouwen, openheid, reflectie , levensoriëntatie en onderlinge verbondenheid toe en bieden we ruimte voor groei.

Uitdaging

Het onderwijs dient uit te gaan van het kind, we stellen de te bereiken doelen centraal. De weg hiernaar toe passen we aan bij de  ontwikkelingsfases  en leerkenmerken van de kinderen. Leren is een actief en bewust proces. Door de kinderen mede-eigenaar van hun leerproces te laten zijn, vergroot je kans op ontwikkeling. Betrokkenheid en motivatie zijn hierbij sleutelbegrippen.

Ouders zijn betrokken bij de school en samen zijn we in gesprek over de inrichting van ons onderwijs. De klankbordgroep speelt hierin een belangrijke rol.

Door activiteiten te ontwikkelen waarbij kinderen leren om maatschappelijk-technologische problemen op te lossen, leren ze argumenteren, samenwerken en worden de hogere denkvaardigheden gestimuleerd. Mede dankzij de KWTO-professionaliseringssubsidie hebben we in dit proces een stevige basis gelegd waarbij we ons zelf blijven uitdagen.

 Aanpak

Binnen onze academische opleidingsschool heerst een onderzoekende en lerende cultuur. We leren met en van elkaar. Door ‘coaching on the job’ werken leerkrachten gericht aan hun persoonlijk ontwikkeldoel. Binnen leerteams bespreken en evalueren leerkrachten concrete lesactiviteiten met elkaar.

Leerkrachten van de bovenbouw doen mee aan het onderzoek ‘Samenwerken aan bèta burgerschap’. Zij leren activiteiten te ontwerpen waarbij kinderen vaardigheden als argumenteren, kritisch denken en samenwerken ontwikkelen. Deze leerkrachten brengen hun kennis weer over op collega’s.

Leerkrachten uit de onderbouw  ontwikkelen betekenisvolle spel- en leeractiviteiten om de gestelde doelen te bereiken.

Resultaat

Ons onderwijs verbindt de constant veranderende wereld met de belevingswereld van de kinderen. Kinderen leren met een open en nieuwsgierige blik naar de wereld te kijken. Ze worden geprikkeld om na te denken, vragen te stellen en antwoorden te zoeken.

Het onderwijs is dusdanig ingericht dat de kinderen mede-eigenaar zijn van hun leerproces en dat de leerkracht hen begeleidt om de gestelde doelen te behalen.

Ouders zijn op de hoogte van dit leerproces en worden betrokken bij de inrichting van het onderwijs.

De kinderen kennen hun eigen kwaliteiten en kunnen deze inzetten. Ze als gaan als toekomstige wereldburgers, met zelfvertrouwen en een helder zelfbeeld van school.