Setd Universiteit Twente: Methodiek Talenten Voeden en de verantwoording van W&T vaardigheden

Methodiek Talenten Voeden en de verantwoording van W&T vaardigheden

‘Inschatting talenten, eigen ontwikkelprofiel en portfolio(paspoort)’ zijn de verantwoordingsinstrumenten

Vergrijzing van de samenleving, duurzaam gebruik van grondstoffen en gezonde voeding zijn maatschappelijke vraagstukken waar we een antwoord op moeten vinden. Kinderen die nu op de basisscholen zitten, worden de samenwerkendeprobleemoplossers van deze (toekomstige) vraagstukken. Mede daarom moeten we talenten van kinderen volop benutten en ontwikkelen. Dit uitgangspunt èn goed kunnen functioneren in onze snel veranderende wereld, vereist een bijstelling van ons onderwijs. Daarom heeft SETD van Universiteit Twente de methodiek Talenten Voeden ontwikkeld.

De vraag naar ‘Waarom Talentontwikkeling’ is hiervoor  kort beantwoord maar nog niet de vraag ‘Hoe voed je talenten?’, ‘Hoe schat je talenten in?’ en ‘Hoe volg je talenten?’ SETD heeft de afgelopen periode door middel van pilots onderzoek gedaan naar de voeding, de inschatting en het volgen van talenten.

Nieuwsgierigheid, trots en groeimentaliteit zijn hèt voedsel voor  talentontwikkeling. Inschatten van talenten kan aan de hand van 10 eenvoudige stellingen die ontwikkeld zijn en in het ‘portfolio paspoort’ kunnen zowel  leerlingen, ouders als leerkrachten  de talentontwikkeling volgen. En niet te vergeten, dit portfoliopaspoort kunnen ze meenemen naar het voortgezet onderwijs.

SETD heeft geen recepten ontwikkeld, dit past niet bij de cultuur van talentontwikkeling en Onderzoekend & Ontwerpend leren. Het gaat veel meer om gereedschap, de wijze van kijken naar leerlingen, posters met praktische uitwerkingen van de diverse talentdomeinen en modellen voor leerkrachten in de klas. Nieuwsgierig geworden?  

Zie de zeer inzichtelijke en praktische klapper: "Talenten Voeden, stimuleer de talentontwikkeling van de leerlingen uit jouw klas” , tips en suggesties voor het stimuleren van de tien raamwerk-kwaliteiten passend bij de methodiek Talenten Voeden en zie het filmpje http://www.wetenschapentechnologieindeklas.nl/raamwerk-talenten-voeden/ . Voor meer informatie:t.post@utwente.nl