Met behulp van een elektronische leeromgeving en OOL naar een passende werkplek

Op De Bolster en het Hoenderloo College wordt gewerkt met een volledig ingerichte elektronische leer-werkomgeving (webomgeving). In deze omgeving werken zowel leerlingen als leerkrachten. Leerlingen ervaren hierbij dat ze eigenaar zijn van hun leerproces en vorderingen.

Binnen deze elektronische leer-werkomgeving willen we  een elektronisch portfolio ontwikkelen waarbij de leerlingen en leerkrachten zich samen  vanuit nieuwsgierigheid en verwondering ’ontwerpend en onderzoekend’ in een digitale wereld bevinden.

Ø  Door het samen spelend leren(game-ification), waarbij de leerling de leerkracht begeleidt, geven leerlingen stapsgewijs invulling aan hun persoonlijke portfolio en ontdekken ze hun interesses, mogelijkheden en kwaliteiten.

Ø  Hierdoor krijgen ze zicht op een reëel toekomstperspectief. Daarnaast krijgt de leerkracht beter zicht op de interesses, mogelijkheden en het toekomstperspectief van de leerling.

Ø  Het elektronisch portfolio wordt door de kwaliteitskring in samenwerking met een user experience bureau ontwikkeld. De leden van de kwaliteitskring leveren de input over de inhoud en vormgeving van het portfolio. 

Ø  Professionalisering maakt onderdeel uit van de innovatie; de professionalisering houdt in dat de leerkrachten door eigen ervaring met ontwerpend en onderzoekend leren vanuit een ander perspectief naar de leerlingen en de leerstof kunnen kijken en hun handelen hierop aanpassen.

Ø  De professionalisering houdt daarnaast in dat De Bolster en het Hoenderloo College (Hoenderloo Groep) een completer, digitaal onderwijsprogramma bieden wat de leerlingen (nog meer) eigenaar van eigen leerproces maakt  en zicht biedt op een reëel toekomstperspectief.

 

Onze ambities

Ø  Leerkrachten gaan straks anders naar leerlingen kijken.

Ø  Vanuit OOL passen zij hierop hun handelen aan.

Ø  Leerlingen zijn (nog meer) eigenaar van hun eigen leerproces.

Ø  Leerlingen bezitten  zelf een compleet portfolio dat ze kunnen benutten voor een vervolg.

Ø  Leerlingen krijgen een reëel zicht op hun toekomstperspectief.