Leerljnen W&T op een grote school met behulp van co-teachers

Leerlijnen W&T vaststellen met de inzet van co-teachers

Innovatief project waarbij de school leerlijnen vaststelt,  specialisten binnen de school inzet als co-teachers en daarnaast pabo-studenten. Hoe gaan de co-teachers hun rol vormgeven en met welke bagage doen ze dat? Ook de scholen van het eigen schoolbestuur worden geïnformeerd en betrokken.

*     We willen dat de leerlingen die bij ons van school komen, zijn voorbereid op de 21e eeuw. Een eeuw waarin een groot gebrek gaat komen aan mensen die technologisch geschoold zijn. Mensen die antwoorden kunnen vinden op onderzoeksvragen, onderzoeken kunnen opzetten en met nieuwe technologieën kunnen werken of die zelf kunnen ontwikkelen.

*     Het onderwijs (m.n. wereldoriëntatie/ wetenschap en technologie) aan onze kinderen willen we veranderen van  programmagericht onderwijs aan de hand van methoden naar een onderzoekend onderwijs vanuit het kind, waarbij kennisoverdracht nog steeds een rol in zal nemen.

*     Onze ambities

*     Om dit te verankeren in ons onderwijs, willen we een leerlijn voor onderzoekend, ontwerpend en ontdekkend leren gaan vaststellen, implementeren en borgen in ons onderwijs. Daarbij zijn de huidige methoden niet meer leidend, we willen meer aansluiten bij de verschillende talenten, interesses, leerstijlen van de kinderen die we op school hebben.  De methoden voor wereldoriëntatie en wetenschap en techniek zijn dan slechts voor de leerlijnen aanwezig en staan niet meer centraal in het onderwijs op de Julianaschool.

*     We willen onze specialisten wetenschap en technologie en wereldoriëntatie als co-teachers inzetten, om de teamleden te enthousiasmeren, te ondersteunen, als maatje te fungeren en lessen te ontwerpen. In 1einstantie geldt dat voor WO. De studenten Pabo en onderwijsassistent willen we inzetten in de ondersteuning en ontwikkeling van het onderwijs.

*     We gaan als opleidingsschool bezig met de verdere ontwikkeling en implementatie van co-teaching. Daarvoor volgen we o.a. training en scholing a.d.h.v. het PDS-concept (Professional Development Schools). Diverse collega’s wonen in dit kader jaarlijks een conferentie in Amerika bij.