De verlengde schooldag ontwikkelen met OOL

Kwintijn Raalte is vanuit de middenbouw nadrukkelijk bezig OOL geïntegreerd vorm te geven o.a. met behulp van professionalisering. Dit gebeurt niet alleen binnen de schooltijd. De verlengde schooldag wil men ook benutten omdat het meer tijd en ruimte biedt. De basis hierbij zijn de kindleerplannen en ontwerpend leren binnen thematisch onderwijs.

De naburige school De Korenbloem werkt thematisch met OOL vanuit de ‘Leader in me’.  Koos kinderopvang wil graag experimenteren met mogelijke vormen van geïntegreerd aanbod in afstemming en in samenwerking met de basisscholen.

*       De activiteiten liggen in het verlengde van het dagelijkse aanbod op schoolniveau.

*       De activiteiten moeten worden gezien als een verdieping en verruiming van OOL volgens thema’s geordend vanuit ‘werken met kernconcepten’

*       De verlengde schooldag wordt op beide scholen georganiseerd.

*       Expertise en materialen zijn onderling uitwisselbaar

*       Stimulerende en enthousiasmerende samenwerking tussen W&T coördinatoren van beide scholen.

Onze ambities

*       Kinderen krijgen letterlijk meer ruimte om te werken aan eigen leervragen, te experimenteren en te onderzoeken.

*       Met goede begeleiding moet dit leiden tot een verdieping van kennis, inzicht, attitude en vaardigheden. Geen methodes maar zelf ontwerpen van onderwijs.

*       Samenwerken en samen doen tussen beide scholen, minimaal op het niveau van materialen en gereedschappen.

*       Structurele samenwerking met kinderopvang binnen een toekomstig gezamenlijk (naschools) aanbod