Gezamenlijke methodiek OOL ontwikkelen met de VO school in Enschede - Zuid

VO implementeert momenteel het Bèta – challenge programma dat een brug slaat met de sector techniek en doorgaande leerlijn naar mbo. Onze eigen basisschool Pr. Mauritsschool heeft zich gecommitteerd aan een 4-jarig W&T programma met de Universiteit Twente waarbij een gepersonaliseerde manier van werken wordt geïmplementeerd  bij WO volgens OOL.  Op beide scholen wordt de professionaliseringsslag gemaakt waarbij de leerkrachten/docenten naar een coachende rol overgaan.  

*       Leergang basisschool sluit aan op leergang en kennisniveau VO en vice versa.

*       Het gaat om aanleren van 21ste eeuwse vaardigheden die universeel toepasbaar zijn in de schoolloopbaan van kinderen;

*       Gezamenlijke ouderavonden PO-VO over o.a. loopbaan (in W&T); o.a. het programma ‘Kies vmbo’ met de talenten die daarbij aangesproken worden bij kinderen;

*       Externe instanties en bedrijven in de buurt worden in dit proces betrokken;

*       Werkgroep PO-VO 10-14 jr.

*       Collegiale consultatie PO-VO leerkrachten;

 

Onze ambities

*       Kinderen zijn gemotiveerd hun leervragen beantwoord te krijgen;

*       Ze zijn in staat hun vragen op een constructieve en herkenbare wijze kenbaar te maken

*       Kinderen komen al in de basisschool in aanraking met uiteenlopende beroepsbeelden op het terrein van W&T; nu is dat heel beperkt en smal.

*       Ouders worden in dit proces meegenomen; meer perspectief en meer argumenten voor een beredeneerde keuze; overigens zijn onze ouders zeer ambitieus maar blijken moeilijk in staat kinderen educatief te ondersteunen.

*       Er is veel aandacht voor betekenisvol leren in praktijksituatie o.a. bedrijven en UT;

*       Bedrijfsbezoeken krijgen een diepgaand karakter;

*       Een lerend netwerk van PO en VO waarbij een professionele dialoog wordt gevoerd vanuit onderwerpen die er toe doen om talentontwikkeling bij kinderen te realiseren;

*       Een herkenbaar stramien voor kinderen waarbinnen ze leren; o.a. inzicht in de maatschappelijke context en wat dat voor hen betekent.