Gebied regio Oost - overzicht gemeenten

Alleen scholen uit  gemeenten in de provindie Overijssel en -Stedendriehoek & Noord Veluwe  in Gelderland kunnen bij KWTO subsidie aanvragen. In de bijlage een overzicht van gemeenten die hieronder vallen. In de bijlage een overzicht van gemeenten die hieronder vallen. Wanneer op de volgende website de postcode van de school wordt ingetikt, wordt duidelijk of een school onder KWTO valt: http://www.kiezenvoortechnologie.nl/primair-onderwijs