Een Junior Fab Lab als onderdeel van het onderwijscurriculum

2.          De Enk en Triangel Eerbeek

Een junior Fab Lab als onderdeel van het onderwijscurriculum en geënt op de plaatselijke papierindustrie

 

Een Junior Fab Lab voor kinderen van 2 tot 14 jaar, met daarin opgenomen het Jong Talent Lab voor 2 tot 6 jaar. Ontdekken, Spelen en Ervaren staan centraal. Dit Fablab wordt gerealiseerd in het nieuwe scholencluster.

*      We willen kinderen zowel binnen als buiten de officiële schooltijd kunnen uitdagen met Ondernemend en Ontwerpend leren, waarbij ook een terugkoppeling binnen schooltijd plaatsvindt. Hierbij denken we aan science achtige activiteiten die school overstijgend zijn, dus niet gekoppeld aan één school. Ook de betrokkenheid van ouders en bedrijven is een belangrijk item.

*      Het mag duidelijk zijn dat de mogelijkheden binnen de specifieke situatie van papierdorp Eerbeek het beste kunnen worden gekwantificeerd middels een project op maat. Het Lab, bestaande uit een groot aantal materialen die een beroep doen op de hogere, creatieve denkvaardigheden en overige 21-centuryskills, zal de plek in Eerbeek gaan worden waar kinderen duurzaam kunnen bouwen aan de toekomst in brede en smalle zin. Een plek waar ontmoeting en verbinding plaatsvindt. Niet alleen tijdens de schooluren, maar ook erbuiten.

*      Onze  ambities t.a.v. Fab Lab:

*      Een plaats waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten. Niet onbelangrijk is daarbij dat de regio Eerbeek een van de belangrijkste centra is van de Papier- en kartonindustrie van Europa. Ontmoetingsplek van vakmensen en jongeren.

*      Scholingsfunctie (onderdeel van het op te richten regionaal opleidingscentrum Papier en Karton)

*      Maatschappelijke betrokkenheid

*      Er komt een plaats waar de binding met het dorp, gemeente, regio kan worden beleefd

*      Arbeidsmarktperspectief

*      Technische talentontwikkelíng, leren ondernemen

*      Prikkelende leeromgeving voor alle scholen in dorp en gemeente Brummen, binnen en buiten schooltijd

*      Bij dit Fablab zijn/worden o.a. de Papierindustie en de gemeente Eerbeek betrokken evenals de school/bestuur van de andere stichting in hetzelfde gebouw.

*      Er wordt een sterk verbinding gelegd met het onderwijscurriculum, ook wanneer activiteiten buiten de school plaatsvinden.