De Plotter: Evalueren en verantwoorden, het hele jaar door iedereen - Ticket naar de toekomst

EVALUEREN EN VERANTWOORDEN, HET HELE JAAR DOOR IEDEREEN.

 

MONTESSORI KINDCENTRUM DE PLOTTER, ZUTPHEN, STICHTING ARCHIPEL

 

 

KORTE SCHETS AMBITIE EN DOEL -

ALS JE DE RUIMTE KRIJGT OM JE TE VERANTWOORDEN OP JE EIGEN MANIER, DAN MOET JE MET TAAL DIE IEDEREEN BEGRIJPT LATEN ZIEN WAT JE DOET.  EEN VERANDERTRAJECT VAN EEN KINDCENTRUM DAT VANUIT DE MONTESSORIVISIE EN VANUIT EIGENAARSCHAP DE VERANTWOORDING AFLEGT OP DRIE NIVEAUS .

 

BELANGRIJKSTE LES -

EEN GEZAMENLIJKE VISIE IS, DE BASIS.  ALS JE WEET WAT JE WILT VERTELLEN EN WAAROP JIJ JE WILT VERANTWOORDEN, DAN  IS HET SAMEN ZOEKEN NAAR MIDDELEN, WERKWIJZE EN WOORDEN. ZIE MIJ, "GEEF MIJ DE RUIMTE EN TIJD, DAN NEEM IK MIJN VERANTWOORDELIJKHEID”.

 

 

Uitdaging -

Vanuit de Montessorivisie verantwoorden wij ons op drie niveaus:

·         De leerling verantwoordt zijn verworvenheden aan zijn ouders en leerkracht;

·         De leerkracht verantwoordt zijn onderwijsaanbod aan zichzelf, ouders, directie en IB’er;

·         De school (directeur en IB’er) verantwoordt haar onderwijsaanbod en resultaten aan externen (bestuur, inspectie en ouders);  

De school legt verantwoording af op drie doeldomeinen:kwalificatie (kennis en vaardigheden), socialisatie en persoonsontwikkeling. De doelen zijn het uitgangspunt bij de verantwoording, deze doelen staan in periodeplannen. De doelen staan per kind op papier en, per kind is er een plan. Bij deze plannen worden kinderen nauw betrokken. Tijdens de vertraagde week wordt kinderen gevraagd hoe de afgelopen periode is gegaan, welke doelen zijn behaald en vervolgens formuleren we samen met de kinderen nieuwe doelen.

 

 

Aanpak -

Met z’n allen op weg met als  start een inspirerende studiedag bij een collega-school. Dit wilden wij ook. Dertien collega’s gingen de opleiding Tri-band Verantwoorden volgen. Er werden onderzoeken gedaan; met welke taal konden wij ons verantwoorden? Hoe moest een doelenoverzicht voor kinderen eruit zien? Hoe konden wij het eigenaarschap van kinderen vergroten? Een leesdossier, hoe geef je dat vorm? Verantwoorden, met welke middelen deden we dat al? Telkens werd er gedeeld, geprobeerd, geëvalueerd om vervolgens nieuwe plannen te maken. Soms alleen, soms in de bouw maar sowieso in het team.

 

Resultaat

De verantwoordingskalender is tot stand gekomen, per bouw worden de periodeplannen gemaakt. Na een periode van 10 weken werken aan je doelen worden in de vertraagde week de kindgesprekken gevoerd. Hoe is de afgelopen periode gegaan, wat heb je geleerd en wat betekent dit voor de nieuwe periode. Nieuwe afspraken worden gemaakt in samenspraak met de kinderen. Dit op eigen niveau, aangereikt of zelf bedacht door de kinderen. De omgekeerde 10 minutengesprekken worden met ouders en kinderen gevoerd; kind, ouders en leerkrachten informeren elkaar. De portofolio’s met bewijslast van kinderen komt tot stand, op papier en digitaal. Het borgingsdocument ‘Tri-band Verantwoorden’ is geboren, het bewijs van de verandering die nog volop in ontwikkeling is mede dankzij de toegekende KWTO innovatiesubsidie.