Pr. Mauritsschool Enschede

Josine van Ulden, directeur van de Pr. Mauritsschool Enschede

 

Hoe kunnen we leerlingen blijvend leren leren?

Die doelstelling leeft bij al onze leerkrachten, het is vastgelegd in het schoolplan en tegelijkertijd beseffen we dat ‘de overgang van kennisoverdracht naar coaching’ een ingewikkelde is.

 

Onze leerkrachten willen de kinderen anders leren leren omdat het leren door de huidige wijze van lesgeven stagneert. Wanneer je de natuurlijke motivatie van kinderen aanspreekt, uitgaat van nieuwsgierigheid en ze zelf laat onderzoeken, leren ze altijd. Door de vraagstelling van leerkrachten te veranderen, worden alle kinderen uitgedaagd om zelf actief mee te doen en eigen oplossingen te bedenken.

 

Het professionaliseringstraject waar ons team nu mee bezig is, mogelijk gemaakt door subsidie van KWTO, helpt ons enorm bij de invulling van de vraag ‘Hoe willen we dat kinderen (blijvend) leren?’ evenals de bijbehorende de vraag: 'En wat betekent dat voor onze leerkrachthouding?'

 

Uitgaan van nieuwsgierigheid van kinderen  vereist durf en loslaten. Onderzoeken en ontwerpen vraagt om coachende vaardigheden van het hele team. Dat doe je niet zo maar!