De Kring Apeldoorn

Kees Kievit, directeur van PCBS De Kring Apeldoorn

 

In plaats van vertellen, gaan kinderen zelf op zoek naar de antwoorden!

Spannend voor leerkrachten om het vertrouwde los te laten en nieuwe handvatten te vinden. Met behulp van 3 ontwikkelingslijnen creëren we nieuwe ‘kapstokken’.

 

Leerlingen zijn tijdens het project ‘wereldgods-diensten’ zelf aan de slag gegaan aan de hand van onderzoeksvragen. Heel mooi om te zien hoe de verdieping plaatsvond en hoe dit naar voren kwam tijdens de presentaties aan medeleerlingen en aan ouders.

 

De coachende rol van leerkrachten hierbij krijgt gestalte  aan de hand van de volgende kapstokken: ‘ontwikkelingslijnen’,  lijnen in het kader van ‘leren leren’ en ‘onderzoeken en ontwerpen, in welke mate kunnen kinderen zelfstandig aan de slag?’.

Vanuit didactisch oogpunt gaat het om bijvoorbeeld: Hoe start je met verwondering, hoe kom je tot onderzoeksvragen en hoe ga je de diepte in?

 

Ook onze kleuters stellen ook onderzoeksvragen, voor leerkrachten de uitdaging de hoeken zo in te richten dat kleuters ‘Onderzoekend en Ontwerpend’ aan de slag gaan.

 

Dankzij de KWTO subsidie voor professionalisering, hebben we dit proces in gang kunnen zetten.