De Fontein Warnsveld

Martin Botter, directeur van De Fontein Warnsveld

 

Visie van zowel bestuur als van de school: Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) een must bij leren in de 21e eeuw

Onderwijs in de 21e eeuw vereist vaardigheden van kinderen die ze niet leren met het volgen van een methode. Zelf kritisch nadenken, het benutten van informatie via alle moderne media, samenwerken, het zelf onderzoek doen en het bedenken van oplossingen, vormen de essentie. Dat het ‘vak’ Engels van groep 1 t/m 8 hier ook bij hoort, zal geen verwondering wekken evenals de deelname van het peuterspeelzaalwerk aan de scholing OOL.

 

De professionalisering, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van KWTO, leidt dit ertoe dat leerkrachten op school veel meer samenwerken, elkaar inspireren en bij elkaar in de les gaan kijken. Er ontstaat een golf van enthousiasme bij hen. Dit wordt nog eens versterkt door het samenwerken, enthousiasme en betrokkenheid van leerlingen.

 

Wanneer je dan met elkaar een bruisende school beleeft, met allerlei onderzoeksproducten van kinderen, dan wordt het onderwijs ècht anders. Geen plaatje van een colosseum met tekst erbij vanuit een geschiedenisboek, maar een collage met daarbij de onderzoeksresultaten. Helemaal van het kind zelf. Beter kan het kind toch niet leren, trotser kunnen de leerkracht en directeur niet worden.