De aanbieders van scholing

Bij de aanvraag moet aangegeven worden wie de scholing/professionalisering gaat uitvoeren. De commissie beoordeelt of het gaat om een 'gekwalificeerde aanbieder' op het terrein van Onderzoekend en Ontwerpend Leren. 
 
Het is dan ook onmogelijk voor KWTO op voorhand een compleet aanbod van ‘gekwalificeerde aanbieders' te presenteren. Wel bieden we een overzicht van aanbieders die nascholing (gaan) uitvoeren bij scholen, waarvan de subsidieaanvraag voor professionalisering reeds is goedgekeurd en gehonoreerd door de beoordelingscommissie van KWTO. Daarmee is het omschreven scholingsaanbod voor die situatie als ‘gekwalificeerd' beoordeeld. Het aantal aanbieders op deze lijst zal in de loop van de tijd uiteraard toenemen en het betreft tot nu toe (organisatie, inhoud scholing(en), website, contactpersoon):
* Denkenkunjeleren: Teamcursus KWTO, Direct coaching op de werkplek 
http://www.denkenkunjeleren.nl/ (Erik Groot Koerkamp)
* Saxion: Maatwerk teamtraject
http://www.saxion.nl/ (Valerie Braakman/Willem Verdaasdonk)
* Lefonderwijs : Teamcursus KWTO Het Jonge Kind
* Hoogbegaafdheid.nl - Onderwijskwartiermaker : Onderzoekend en Ontwerpend leren met als leidraad De Jonge Speurders  
* IJsselgroep: Thinking for Learning, Maatwerktraject techniek-autonomie van de Leerkracht-21e century skills, OOL en 21e century skills o.a. met behulp van SOLE  http://www.ijsselgroep.nl/ (Albert Oving e.a., Hetty Ligtenberg (SOLE))
* Nemo: Trainingen voor Innovatie lesmethode jaarprogramma W&T (OOL
* Manon Hulsbeek differentiatie en begaafdheid: W&T en de onderzoekscyclus –creativiteit – metacognitie
* Onderwijs Maak je Samen: maatwerk teamtraject (W&T, OOL, 21e century skills)
http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/ (Lionel Koole, Joyce van den Boogaard)
* Leskracht : Ontwikkelen schooleigen professionaliteit m.b.t. coachende houding van de leerkracht
 http://www.leskracht.nl/  (Astrid Timmermans)
* JAS (Jenaplan Advies Centrum) : Onderzoekend en Ontwerpend Leren binnen Jenaplan
http://www.jenaplan.nu/ (Hubert Winters)