Belangrijke criteria bij de subsidietoekenning

Om voor subsidie in aanmerking te komen, zijn o.a. de volgende criteria essentieel:
  • Het moet o.a. gaan over  Onderzoekend en Ontwerpend Leren
  • De scholing betreft het gehele team of een zeer groot deel van het team
  • Het subsidiebedrag is nooit hoger dan € 5.000,=
  • Degene die de scholing uitvoert, moet 'Gekwalificeerd' zijn
  • Naast de schoolleider dient de bestuurder mede te ondertekenen