Scholingsaanbod & subsidie

 Professionaliseringssubsidie van KWTO en het nascholingsaanbod
 
KWTO biedt zelf geen professionalisering of nascholing meer aan.
 
De voormalig KWTO trajecten worden nu door enkele ‘bevoegde marktpartijen’ aangeboden. Naast deze vorm van professionalisering zijn er diverse aanbieders in (Oost) Nederland die andere vormen van nascholing aanbieden voor basisschoolleerkrachten en directeuren waar het gaat om Wetenschap & Technologie, Onderzoekend en Ontwerpend Leren, 21eCentury Skills etc. In het kader van de KWTO subsidie moet het in principe gaan om het gehele team. Vanzelfsprekend kunnen scholen buiten de KWTO subsidie om scholing inkopen die niet aan dit criterium voldoet.
 
Onder de aanbieders van nascholing bevinden zich ookde educatieve centra die gelieerd zijn aan de Pabo’s in ons werkgebied: Saxion, Viaa, Katholieke Pedagogische Academie Zwolle en Windesheim. Daarnaast biedt Twente Academy Young als Wetenschapsknooppunt ook scholing aan.
 
De beoordelingscommissie van KWTO die de subsidieaanvragen toekent, is niet gelieerd aan welke aanbieder dan ook.
 
De projectleiders van KWTO, die geen lid zijn van de beoordelingscommissie, kunnen door scholen als onafhankelijk adviseur ingeschakeld worden om tot een goede aanvraag te komen. Zij kunnen op basis van een degelijk gesprek met de school, deze op weg helpen een passende aanbieder te zoeken; hun kennis van het aanbod wordt immers steeds omvangrijker.
 
Het is onmogelijk voor KWTO een compleet aanbod van ‘gekwalificeerde aanbieders’ te presenteren. Wel bieden we een overzicht van aanbieders die nascholing (gaan) uitvoeren bij scholen, waarvan de subsidieaanvraag voor professionalisering reeds is goedgekeurd en gehonoreerd door de beoordelingscommissie van KWTO. Daarmee is het omschreven scholingsaanbod voor die situatie als ‘gekwalificeerd’ beoordeeld.Het aantal aanbieders op deze lijst zal in de loop van de tijd uiteraard toenemen en het betreft tot nu toe (organisatie, inhoud scholing(en), website, contactpersoon):
 

* Denkenkunjeleren: Teamcursus KWTO, Direct coaching op de werkplek  http://www.denkenkunjeleren.nl/ (Erik Groot Koerkamp)

* Saxion: Maatwerk teamtraject https://saxion.nl/apo/site/professionaliserings-aanbod/professionalisering  (Valerie Braakman/Willem Verdaasdonk)

* Lefonderwijs : Teamcursus KWTO Het Jonge Kind http://www.lefonderwijsadvies.nl/ (Ellen de Haan)

* Hoogbegaafdheid.nl - Onderwijskwartiermaker : Onderzoekend en Ontwerpend leren met als leidraad De Jonge Speurders http://www.hoog-begaafdheid.nl/(Anita Wuestman)

* IJsselgroep: Thinking for Learning, Maatwerktraject techniek-autonomie van de Leerkracht-21e century skills, OOL en 21e century skills o.a. met behulp van SOLE http://www.ijsselgroep.nl/ (Albert Oving e.a., Hetty Ligtenberg (SOLE))

* Nemo: Trainingen voor Innovatie lesmethode jaarprogramma W&T (OOLhttp://www.e-nemo.nl/ (……..)

* Manon Hulsbeek differentiatie en begaafdheid: W&T en de onderzoekscyclus –creativiteit – metacognitie http://www.manonhulsbeek.nl/ (Manon Hulsbeek)

* Onderwijs Maak je Samen: maatwerk teamtraject (W&T, OOL, 21e century skills) http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/ (Lionel Koole, Joyce van den Boogaard)

Naast de omschreven scholing(en) hebben genoemde aanbieders veelal ook andere vormen van scholing in hun portefeuille.

Aanbieders van scholing bieden veelal ook inspiratiebijeenkomst(en)aan. Deze vormen geen onderdeel van de professionaliseringssubsidie maar kunnen wel een inspirerende opstap zijn.